Knade Carl

spluczka_Knade

porcelanowy uchwyt od spłuczki firmy Carl Knade – znalezisko Roberta Paducha

Firma Carl Knade, mistrz hydrauliczny, instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, towary blaszane.
Potwierdzona działalność: 1878 – 1941.
Adresy Schuhstrasse 20 (1878 – 1881), Schuhstrasse 17 (1887 – 1941).
Właściciele: Knade Carl (1878 – 1921), Knade Paul (1924 – 1941).
Numery telefonów: 607 (1924-1929), 2607 (1935-1941).

Schuhstrasse – obecna ul. Szewska, wraz z jej nieistniejącym przedłużeniem przez kanał do ul. Kazimierza Wielkiego.