Stargard marzec 1945

Fragment radzieckiej kroniki filmowej z marca 1945 roku o zdobyciu Stargardu. Ciekawy jest widok Starego Miasta (od 0:43). Widać sporo zniszczeń wojennych, lecz całe kwartały budynków jeszcze stoją. Dopiero później zwycięzcy podpalili miasto, doprowadzając je do stanu znanego z fotografii z końca lat 40-tych – czyli morza ruin na miejscu stargardzkiej Starówki.
Czytaj dalej