DAWNY PLAN STARGARDU

LEWO - GÓRAPRAWO - GÓRA
LEWO - DÓŁPRAWO - DÓŁ

Oryginał planu był wydany po 1936 roku przez berlińską firmę PHARUS-PLAN G.m.b.H.. Niestety, informacje wydawnicze na odwrocie były niedostępne z powodu podklejenia na płótnie

Skanowanie i opracowanie: Remigiusz Paduch i Robert Paduch

Specjalne podziękowania dla Pani Jolanty Aniszewskiej z Muzeum w Stargardzie Szczecińskim za pomoc w ustaleniu polskich odpowiedników niemieckich nazw ulic i obiektów
oraz Pana Marka Góralczyka, który pomógł przy inwentaryzowaniu obecnego przeznaczenia obiektów z planu.

Stargard, lipiec 2002